Week 1

In week 1 van periode 3 zijn we begonnen met de Design Challenge 6 aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens deze week zijn we begonnen met het doornemen van de debriefing van Sprint 1, in combinatie met de briefing die van we van het Algemeen Dagblad hebben gekregen. Edgar Glasbergen had hier een korte samenvatting van gemaakt en deze gedeeld met ons. Uit deze debriefing bleek dat wij achter bepaalde waardes en factoren moesten komen, zoals wat onze doelgroep eigenlijk interesseert. We hebben als team de keuze gemaakt om onze doelgroep te houden op jongeren van 18 t/m 25 jaar, zodat we ons hierop konden focussen in plaats van het nog breder te maken. Om achter de interesses te komen, hebben wij een enquete opgesteld met daarin specifieke vragen over het consumeren van nieuws van jongeren. Ik heb Edgar geholpen met opstellen van de vragen die we zouden kunnen aan de doelgroep en vervolgens konden delen op Social Media.

Ook moesten we de keuze maken om ieder een lab te volgen. Ik heb de keuze gemaakt om het lab creatieve technologies te volgen, omdat ik beter wou worden in het ontwikkelen van interactieve prototypen. Tijdens het eerste lab zijn we gelijk aan de slag gegaan met Github. Doormiddel van externe programmas moesten we gemakkelijk onze bestanden op het git platform krijgen.

Ook ben ik tijdens dit lab op zoek naar trends met betrekking tot AI die we zouden kunnen gebruiken voor ons project, en voornamelijk onze doelgroep. Deze trends heb ik vervolgens genoteerd in een document en gedeeld met mijn projectgroep zodat we hier samen naar konden kijken, en beslissen wat we eruit konden halen wat bruikbaar was. Toen de week bijna ten einde was hadden we een SLC les van mevrouw Sanka Smeets. Hierin moesten we individueel een vragenlijst invullen over hoe de samenwerking verliep van ons project groepje. Persoonlijk vond ik dat nog best wel lastig, aangezien we maar net waren begonnen. Het was dan ook niet echt aan de orde in mijn ogen, omdat we ons gewoon nog in een vroeg stadium bevonden.

Week 2

Aan het begin van de week heeft Edgar een planning gemaakt, wat iedereen moest gaan maken zodat alles duidelijk voor ons was en dat iedereen wist wat zijn taak was. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met mijn ladding interview om mijn respondent, Jihan Salim, te interviewen. Ik heb verschillende vragen bedacht die ons meer inzicht konden geven over het consumeren van nieuws van jongeren.

Vervolgens hebben we samen diezelfde week alle bevindingen uit de enquete gehaald die onze respondenten hadden ingevuld. Hierin werd beschreven wat de uitkomsten waren binnen een document. Bij iedere vraag liepen we de uitkomsten na, en wat voor waarde deze uitkomsten voor ons hadden. De vervolgstap van dit was dan ook de laddering interview, waar we achter de reden konden komen waarom onze doelgroep behaalde handelingen uitvoert en wat voor waardes wij hieruit konden halen. Ik heb diezelfde week nog het interview gehouden met mijn respondent, zodat ik de uitkomsten kon verwerken en met mijn projectgroep kon delen.

Vervolgens zou iedereen ook een stukje schrijven over wat hij die week heeft uitgevoerd in het Lab. Bij ons in het lab mocht iedereen een eigen opdracht verzinnen. Ik had ervoor gekozen om een eigen website in elkaar te zetten doormiddel van HTML/CSS.

Ook ben ik diezelfde week aan de slag gegaan met onze blog omgeving, waar wij als groepje onze bevindingen in konden zetten en al onze wekelijkse opdrachten. Deze heb ik ook vanaf nul gemaakt met behulp van HTML/CSS/Jquerry en had ik dezelfde week nog af.

Week 3

In week drie hebben we gezamelijk geprobeerd de resultaten van de laddering interviews te bespreken. Niet iedereen had zijn resultaten al van het interview. Niemand had hem ook nog af met de bijbehorende ACV Ketens. Deze moesten vervolgens nog in de les gemaakt worden. Dit hebben we vervolgens gezamelijk gedaan en hebben we samen geprobeerd om de waardes eruit te halen.

Vervolgens ben ik verder onderzoek gaan doen naar onze doelgroep en ben ik gaan kijken waarom jongeren zoveel op hun telefoon zitten, welke rol social media speelt in hun leven en hoeveel uur zij gemiddelijk op hun telefoon zitten. Dit heb ik vervolgens genoteerd in een document met de bijbehorende bronvermelding zodat mijn team dit kon gebruiken.

Ook ben ik verder gaan kijken naar wat ik nog kon betekenen voor het team, en heb ik verschillende taken op me genomen die die week nog gedaan moesten worden.

Zo ben ik vervolgens met de concurrentie analyse en om alle waarden van de concurrenten van het AD neer te zetten. De prijzen, de verschillende soorten abbonnementen etc.

Vervolgens ben ik ook aan de slag gegaan met De Stakeholders map en matrix, zodat we dit konden gebruiken voor ons project evenals de Destep.

Week 4:

Dit was de week waarin wij gezamelijk moesten presenteren. Binnen de les werden er verschillende inzichten gedeeld tussen alle teams. Binnen het lokaal waren er verschillende lokalen. Ieder teamlid moest aan een tafel gaan zitten, waar verschillende vragen werken besproken die betrekking haddentot het Algemeen Dagblad. We hebben vervolgens aan vier verschillende tafels gezetten en heb ik foto’s gemaakt van de inzichten die de teams hadden vergaard om zo te kunnen gebruiken voor ons project. Vervolgens werd er ook tijdens de les gesproken over het maken van Insight cards als team. Hierin verzamel je verschillende inzichten vanuit je onderzoek en probeer je achter elke essentie komen van een inzicht.

Donderdag was ik niet aanwezig bij de SLC les omdat ik een feedback gesprek had voor mijn Minor die belangrijker voor mij was dan de les. Edgar heeft de informatie vervolgens met ons gedeeld.

Vervolgens ben ik met Edgar samen gaan werken aan het verslag met de daarbij behorende producten tot rond een uur of 10 in de avond. Terrence was later aanwezig dan ons, omdat hij naar een les moest waardoor die niet bij ons kon zijn. Ik heb hem samen met Edgar vervolgens de taak gegeven om de poster te maken zodat hij toch nog een bijdrage kon hebben in het team.

De volgende dag hadden we de poster presentatie. Eerst had ik het lab, waarin we met een Arduino kit moesten gaan werken. Vervolgens ben ik naar de poster presentatie gegaan. Ons team was eerlijk gezegd niet goed voorbereid als je het vergeleek met de andere teams. Dit vond ik wel naar. We hadden alles niet goed ingepland, waardoor het allemaal heel haastig werd.

Toen ik eenmaal de poster zag qua opbouw, werd ik ook wel een beetje boos. Het klopte niet qua opbouw en verhaallijn. Door dit soort misverstanden hoopte ik juist meer samen te werken met mijn team en alles gezamelijk te maken zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Week 5

In deze week ging sprint 2 van start. Samen met het team hebben we alle inzichten op een A1 geplaatst met verschillende kleuren post its om een overzicht voor ons te krijgen van wat we tot nu toe hadden. Edgar had vervolgens een captain vergadering, dus heb ik samen met Terrence de debriefing gedaan.

Ook moesten we deze week drie verschillende concepten hebben, zodat we de golden circle methode hierop konden los laten. Donderdag ochtend kwamen we gezamelijk op school om tot een creatieve te komen en deze uit te voren. Uit deze techniek is vervolgens ons eerste concept gekomen, namelijk de Nieuws Quiz. Toen moesten we naar de les van Design Theory. Toen deze les klaar was zijn we weer verder gegaan met project. We hebben vervolgens nog een techniek uitgevoerd, genaamd the darkside. Uit deze techniek kwam weer een concept, alleen minder sterk dan ons eerste concept.

Week 6

Dit was de week van de oplevering van ons verslag, samen met de presentatie die we voor het AD moesten houden. Onze concepten stonden al, alleen moesten daar nog bijbehorende prototypes van gemaakt worden. Voor onze nieuwsquiz hebben we vervolgens nieuws spellen gespeeld om inzichten te krijgen hoe we onze quiz app konden verbeteren en presenteren. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met de taak die Edgar ons had gegeven, namelijk een stukje over ons eigen gemaakte werk te schrijven. Waarom heb je het gemaakt? Welke uitkomsten verwachtte je? Welke uitkomsten haal je eruit? En wat ga je er verder mee doen (vervolgstappen)?

Donderdag kwamen we weer samen op school rond een uur of 10. Het was een hele lange dag geworden. Samen zijn we hard door gegaan om al ons werk af te krijgen, en om verschillende stukken te schrijven die we in ons verslag konden neerzetten. Ook hebben we de prototypes gemaakt. Edgar gaf vervolgens veel verschillende taken aan mij, waar ik goed aan kon doorwerken. Terrence ging in de tussentijd even weg, omdat er iets dringends was gebeurd. Pas na een lange tijd kwam hij weer terug.

De dag daarop hadden wij de presentatie. Omdat wij de vorige keer niet goed voorbereid waren, wouden we liever iets later aankomen en ons goed voorbereiden dan weer een slechte presentatie leveren. Het enige nadeel hiervan was wel dat we te laat zouden komen. Tijdens het oefenen hadden we een stopwatch neergezet en hebben we de presentatie meerdere malen geoefend, met iedereen elke keer een ander stukje. Zo nam ik bijvoorbeeld een stukje van Terrence over en Terrrence weer een stukje van mij.

<

Vervolgens zijn we met de auto naar de locatie van het AD gegaan. Omdat er pauze was, konden we ons even mentaal voorbereiden op de presentatie. Toen de presenatie klaar was, was ik over het algemeen wel blij net zoals de mensen van het AD over ons concept, de nieuws quiz.

Wel kregen we als tip van onze klasgenoten en onze docent om de creatieve technieken voortaan weg te laten en meer inhoudelijk te vertellen over ons concept, en dan met name de uitkomsten van ons onderzoek. Hier hecht het AD namelijk meer waarde aan. Aan het einde van deze dag hebben we als team nog kort met Celine Duijndam gesproken over wat er verder nog moest gaan gebeuren. Ze vertelde ons dat we te weinig hadden voor ideevorming, hier moeten wij voor de beoordelingen plaatsvinden nog aan gaan werken.

Week 7

Woensdag was het de taak voor iedereen om zijn gemaakte producten op een rijtje te zetten, zodat we dit donderdag zouden konden bespreken als team. We zouden allemaal donderdag 10 uur aanwezig zijn hadden we afgesproken. Ik zelf was iets later aanwezig om 11 uur. Edgar gaf aan dat die op de derde zat. Na de les van Design Theory, hebben we nog twee creatieve technieken uitgevoerd (Backcasting en Brainwriting). Doormiddel van deze creatieve technieken hebben we ons concept nog specifieker gemaakt. Vrijdag hadden we ook onze beoordeling. Naar mijn gevoel ging deze goed. Onze ontwerpproceskaart was tekstueel, Celine Duijndam vertelde ons dat ze deze liever visueel had. Deze heb ik na de productbeoordeling dan ook nog in visuele vorm gemaakt.